fbpx

Jak wygląda program ORMAsystem

Każdy Program Treningowy ORMAsystem to kompleksowy 12miesięczny program treningowy, który podzielony jest na 4 cykle trwające po 3 miesiące (minimalny czas współpracy 3 miesiące). Każdy cykl wzajemnie się uzupełnia z kolejnym tworząc skuteczny system treningów w sezonie. Po zakończeniu sezonu możesz nadal kontynuować efektywny treningi wybierając kolejny program o wyższych obciążeniach lub innym rozkładzie treningów wykorzystujący to co wytrenowałeś. Wybierając Program Treningowy ORMAsystem zawsze otrzymujesz 1 cykl całego programu*. Jeśli współpraca będzie kontynuowana następny cykl otrzymujesz przed zakończeniem aktualnie realizowanego. Każdy cykl rozpoczyna się i kończy testami, tak abyś widział swoje postępy, a także abyśmy mogli, w ramach konsultacji, doradzić ewentualne modyfikacje. Taka procedura realizacji umożliwia po każdym cyklu możliwość zmiany programu (np.: wybór innych aktywności, innych obciążeń, lub zakończenia współpracy), a dzięki opisaniu obciążeń poprzez nasz unikatowy system rejestracji obciążeń wybierając inny program zawsze wybierzesz go prawidłowo.

.

*Dla dyscyplin sezonowych – otrzymany cykl jest zawsze dopasowany do etapu w sezonie. Przy zamówieniu w środku sezonu otrzymany pierwszy cykl może być zmodyfikowanym kolejnym cyklem programu tak, aby realizowany trening dopasowany był do sezonu. Szczegóły przy wyborze programu lub w filmie.

x128

Jak wygląda cykl programu ORMAsystem

Cykle w naszym programie są szczegółowo opisane z zachowaniem tej samej fory zapisu, co ma ułatwić wzajemną współpracę. Każdy cykl składa się z następujących rozdziałów:

 1. Informacje o programie – ogólny opis wybranego programu z przedstawieniem graficznym obciążeń w poszczególnych cyklach z zaznaczeniem aktualnego cyklu. Dzięki temu wiesz jakiego etapu dotyczy otrzymany program.
 2. Objaśnienia do programu – to szczegółowy opis jak czytać program oraz jak korzystać z konsultacji.
 3. Objaśnienia do treningów – to przedstawienie systemu zapisu treningów, czyli jak je prawidłowo czytać. Nasz system zapisu treningów jest od wielu lat identyczny, dlatego po zapoznaniu się z nim będziesz mógł łatwo czytać nasze programy.
 4. Testy – jest to rozdział, w którym szczegółowo opisane są testy, występujące w programie.
 5. Plan treningowy – to rozdział, w którym szczegółowo opisujemy realizowany cykl, jego obciążenia, cele oraz w dalszej części przedstawiamy harmonogram tygodniowy cyklu (z podaniem tygodni testowych, startowych itd.). W dalszej części opisujemy proponowany rozkład treningów w tygodniu oraz bardzo dokładne opisy każdego treningu. Jeśli dany trening, oprócz zastosowania naszego systemu zapisu, będzie wymagał dalszego wyjaśnienia, to pod tym treningiem jest ono zamieszczone.
 6. Materiały pomocnicze – to rozdział z tabelami, które ułatwią rejestrowanie przebiegu treningu. Tabele zawierają zakodowane te same treningi, co opisane w planie treningowym. Dzięki temu idąc na trening nie musisz zabierać całego planu z sobą (wystarczy tabele, aby właściwie wykonać trening i zarejestrować jego przebieg). W rozdziale tym są również tabele do testów.
 7. Wytyczne dietetyczne i suplementacja – w rozdziale tym przedstawione są indywidualne wytyczne dietetyczne oraz zalecana suplementacja uwzględniająca charakter danego cyklu.
 8. Dodatki – to ostatni rozdział cyklu programu, w którym zazwyczaj znajdują się zdjęcia do ćwiczeń lub inne formy obrazujące wykonanie danego ćwiczenia.
 9. Diety do pobrania pakiet SPORT PLUS i SPORT VIP– dostęp do katalogu z dietami do pobrania. Dzięki temu można dopasować dietę do otrzymanych wytycznych dietetycznych.
 10. Indywidualna dieta tylko pakiet SPORT VIP – indywidualnie ułożona dieta do otrzymanych wytycznych dietetycznych przez naszego dietetyka.

Sposób prezentowania cyklu jest formą stałą, umożliwiającą przedstawienie w sposób dostępny nawet najbardziej złożonych metodycznie koncepcji treningowych.

Jak wyglądają konsultacje programu ORMAsystem

Każdy efektywny proces treningowy wymaga możliwości konsultacji dlatego ze specjalistami. Dlatego trenując z nami również otrzymujesz konsultacje, które mogą mieć formę:

 1. Konsultacji poprzez e-mail – konsultacje te są ograniczone dla pakietu SPORT PLUS oraz nieograniczone dla pakietu SPORT VIP. W ramach tych konsultacji możliwe jest wprowadzanie drobnych modyfikacji do programu. Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące sposobu wykonania ćwiczeń, a także inne pytania związane z realizowanym procesem treningowym.
 2. Konsultacje telefoniczne (tylko pakiet SPORT VIP) – konsultacje są ograniczone do 1 rozmowy w tygodniu. Wymagane jest, aby poprzez drogę mailową umówić się na rozmowę z naszym trenerem. Dzięki temu nasz trener będzie mógł się do tej rozmowy przygotować (sprawdzić korespondencję, ewentualne wprowadzone modyfikacje, czy wyniki testów).

Programy Treningowe ORMAsystem wraz z Konsultacjami to efektywna praca trenerska, czyli Twój skuteczny i bezpieczny trening.

Jakie są dostępne pakiety

Różnica między oferowanymi pakietami dotyczy głównie rodzaju i ilości konsultacji, dostępu do katalogu diet oraz ułożonej indywidualnie diety.

Udostępnij
+1
Tweetnij
Udostępnij
Przypnij
Stumble