fbpx

Jak wygląda program ORMAsystem

Każdy Program Treningowy ORMAsystem to kompleksowy 12miesięczny program treningowy, który podzielony jest na 4 cykle trwające po 3 miesiące (minimalny czas współpracy 3 miesiące). Każdy cykl wzajemnie się uzupełnia z kolejnym tworząc skuteczny system treningów w sezonie. Po zakończeniu sezonu możesz nadal kontynuować efektywny treningi wybierając kolejny program o wyższych obciążeniach lub innym rozkładzie treningów wykorzystujący to co wytrenowałeś. Wybierając Program Treningowy ORMAsystem zawsze otrzymujesz 1 cykl całego programu*. Jeśli współpraca będzie kontynuowana następny cykl otrzymujesz przed zakończeniem aktualnie realizowanego. Każdy cykl rozpoczyna się i kończy testami, tak abyś widział swoje postępy, a także abyśmy mogli, w ramach konsultacji, doradzić ewentualne modyfikacje. Taka procedura realizacji umożliwia po każdym cyklu możliwość zmiany programu (np.: wybór innych aktywności, innych obciążeń, lub zakończenia współpracy), a dzięki opisaniu obciążeń poprzez nasz unikatowy system rejestracji obciążeń wybierając inny program zawsze wybierzesz go prawidłowo.

.

*Dla dyscyplin sezonowych – otrzymany cykl jest zawsze dopasowany do etapu w sezonie. Przy zamówieniu w środku sezonu otrzymany pierwszy cykl może być zmodyfikowanym kolejnym cyklem programu tak, aby realizowany trening dopasowany był do sezonu. Szczegóły przy wyborze programu lub w filmie.

x128

Jak wygląda cykl programu ORMAsystem

Cykle w naszym programie są szczegółowo opisane z zachowaniem tej samej fory zapisu, co ma ułatwić wzajemną współpracę. Każdy cykl składa się z następujących rozdziałów:

 1. Informacje o programie – ogólny opis wybranego programu z przedstawieniem graficznym obciążeń w poszczególnych cyklach z zaznaczeniem aktualnego cyklu. Dzięki temu wiesz jakiego etapu dotyczy otrzymany program.
 2. Objaśnienia do programu – to szczegółowy opis jak czytać program oraz jak korzystać z konsultacji.
 3. Objaśnienia do treningów – to przedstawienie systemu zapisu treningów, czyli jak je prawidłowo czytać. Nasz system zapisu treningów jest od wielu lat identyczny, dlatego po zapoznaniu się z nim będziesz mógł łatwo czytać nasze programy.
 4. Testy – jest to rozdział, w którym szczegółowo opisane są testy, występujące w programie.
 5. Plan treningowy – to rozdział, w którym szczegółowo opisujemy realizowany cykl, jego obciążenia, cele oraz w dalszej części przedstawiamy harmonogram tygodniowy cyklu (z podaniem tygodni testowych, startowych itd.). W dalszej części opisujemy proponowany rozkład treningów w tygodniu oraz bardzo dokładne opisy każdego treningu. Jeśli dany trening, oprócz zastosowania naszego systemu zapisu, będzie wymagał dalszego wyjaśnienia, to pod tym treningiem jest ono zamieszczone.
 6. Materiały pomocnicze – to rozdział z tabelami, które ułatwią rejestrowanie przebiegu treningu. Tabele zawierają zakodowane te same treningi, co opisane w planie treningowym. Dzięki temu idąc na trening nie musisz zabierać całego planu z sobą (wystarczy tabele, aby właściwie wykonać trening i zarejestrować jego przebieg). W rozdziale tym są również tabele do testów.
 7. Wytyczne dietetyczne i suplementacja – w rozdziale tym przedstawione są indywidualne wytyczne dietetyczne oraz zalecana suplementacja uwzględniająca charakter danego cyklu.
 8. Dodatki – to ostatni rozdział cyklu programu, w którym zazwyczaj znajdują się zdjęcia do ćwiczeń lub inne formy obrazujące wykonanie danego ćwiczenia.
 9. Diety do pobrania (tylko pakiet SPORT PLUS i SPORT VIP) – dostęp do katalogu z dietami do pobrania. Dzięki temu można dopasować dietę do otrzymanych wytycznych dietetycznych.
 10. Indywidualna dieta (tylko pakiet SPORT VIP) – indywidualnie ułożona dieta do otrzymanych wytycznych dietetycznych przez naszego dietetyka.

Sposób prezentowania cyklu jest formą stałą, umożliwiającą przedstawienie w sposób dostępny nawet najbardziej złożonych metodycznie koncepcji treningowych.

Jak wyglądają konsultacje programu ORMAsystem

Każdy efektywny proces treningowy wymaga możliwości konsultacji dlatego ze specjalistami. Dlatego trenując z nami również otrzymujesz konsultacje, które mogą mieć formę:

 1. Konsultacji poprzez e-mail – konsultacje te są ograniczone dla pakietu SPORT i SPORT PLUS oraz nieograniczone dla pakietu SPORT VIP. W ramach tych konsultacji możliwe jest wprowadzanie drobnych modyfikacji do programu. Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące sposobu wykonania ćwiczeń, a także inne pytania związane z realizowanym procesem treningowym.
 2. Konsultacje telefoniczne (tylko pakiet SPORT VIP) – konsultacje są ograniczone do 1 rozmowy w tygodniu. Wymagane jest, aby poprzez drogę mailową umówić się na rozmowę z naszym trenerem. Dzięki temu nasz trener będzie mógł się do tej rozmowy przygotować (sprawdzić korespondencję, ewentualne wprowadzone modyfikacje, czy wyniki testów).

Programy Treningowe ORMAsystem wraz z Konsultacjami to efektywna praca trenerska, czyli Twój skuteczny i bezpieczny trening.

Jakie są dostępne pakiety

Różnica między oferowanymi pakietami dotyczy głównie rodzaju i ilości konsultacji, dostępu do katalogu diet oraz ułożonej indywidualnie diety.

Centrum preferencji prywatności

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Udostępnij
+1
Tweetnij
Udostępnij
Przypnij
Stumble