fbpx

MMA

Wybierz swój cel

Kup program z pomocą trenera, lub zamów samodzielnie w 4 krokach

92% osób nigdy nie realizuje swoich celów, powód? brak konkretnego planu! tak jest w każdej dziedzinie życia

185093 - dashboard speed streamline

Twoja dyscyplina

Krok 1 obejmuje wybór odpowiedniej dyscypliny, na którą program będzie napisany. Po wyborze dyscypliny nastąpi wejście w różne dostępne dla niej opcje.

Wybór obciążeń Ormasystem

Krok 2 obejmuje oszacowanie stopnia zaawansowania, aby obciążenia treningowe były dopasowane do organizmu.

185031 - shoes snickers streamline

Ilość treningów

Krok 3 umożliwia wybranie ilości treningów w tygodniu, na które będzie napisany program.

185093 - dashboard speed streamline

Aktywności uzupełniające

Krok 4 to wybór dodatkowych opcji takich jak: treningi uzupełniające, treningi przejściowe, czy dodatkowe sprecyzowanie celu.

185093 - dashboard speed streamline

KROK 1 - Twoja dyscyplina

Obejmuje wybór odpowiedniej dyscypliny, na którą program będzie napisany.

Wyboru dokonujemy w sklepie poprzez pola wyboru.

Sporty walki zostały podzielone ze względu na specyfikę walki/treningu, która silnie wpływa na charakter przygotowania motorycznego. Dlatego pierwszym etapem wyboru specjalistycznego przygotowania motorycznego (fizycznego) jest wybór odpowiedniego sportu walki, który najbardziej odpowiada trenowanemu. Sporty walki dzielimy na: chwytane (m.in. BJJ, Grappling); uderzane/kopane (m.in. Boks, Karate, Taekwondo); kompleksowe – uderzane/kopane/rzuty/parter (m.in. MMA, Ju-Jitsu, judo). Dalsza specyfikacja następuje poprzez etap II, czyli indywidualizację wybranego programu treningowego.

Wybór opcji dotyczy wyboru akcentu motorycznego, czyli należy wybrać właściwą dla siebie cechę motoryczną, która będzie najsilniej akcentowana w procesie treningowym. Wybierając właściwą cechę otrzymasz:

Wydolność – kompleksowy program treningowy akcentujący specyficzną wydolność (uwzględniającą charakter uprawianego sportu walki). Rozwój wydolności zakłada poprawę wydolności bazowej, a następnie rozwój wydolności kierunkowej i specjalistycznej charakteryzującej pracę treningową oraz walkę. W ramach tej cechy motorycznej rozwijana jest również wytrzymałość siłowa i elementy siły, ale stanowią one uzupełnienie treningu wydolnościowego. Ogólnie mówiąc wybór tej opcji jest dla zawodników, którym zależy na rozbudowaniu wydolności organizmu pod charakterystykę uprawianego sportu walki.

 

Siła, szybkość, dynamika – kompleksowy program treningowy akcentujący specyficzną siłę, szybkość oraz dynamikę poruszania się, czyli ogólnie mówiąc zwinność (cechy bazujące na szerokorozumianej sile i szybkości). Rozwój bazy siłowo-szybkościowej zakłada poprawę siły ogólnej, kierunkowej i specjalistycznej, która warunkuję dynamikę i szybkość w sportach walki. W ramach tej opcji rozwijane są też elementy wydolności, ale stanowią  jedynie niezbędne uzupełnienie treningu siłowo-szybkościowego. Ogólnie mówiąc wybór tej  opcji jest dla zawodników chcących zaakcentować poprawę siły, szybkości oraz zwinności, gdyż te cechy są głownie akcentowane w programie treningowym.

Kompleksowe – kompleksowy program treningowy akcentujący wszechstronne przygotowanie fizyczne/motoryczne w sportach walki. Przygotowanie uwzględnia zarówno rozwój bazy podstawowej, kierunkowej, jak i specjalistycznej występującej w sportach walki z uwzględnieniem tzw. wzorca mistrza, czyli specyficznej bazy motorycznej przekładającej się na charakterystykę treningu i walki w uprawianym sporcie walki. Programy z tej grupy w sposób właściwy rozwijają zarówno parametry wydolnościowe, jak i siłowo-szybkościowo-dynamiczne. Ogólnie mówiąc jest to kompleksowe przygotowanie motoryczne (fizyczne) zawodnika w sportach walki. Programy treningowe z tej grupy są dla zawodników, którzy chcą w sposób całościowy rozwinąć bazę motoryczną, czyli tzw. kompleksowy trening ogólno.

KROK 2 - Wybór obciążeń ORMAsystem

Obejmuje oszacowanie stopnia zaawansowania, aby obciążenia treningowe były dopasowane do organizmu.

Wyboru dokonujemy w sklepie poprzez pola wyboru.

Strefa 1 – rozpoczynające trening przygotowania fizycznego.

.

Strefa ta jest dla zawodników rozpoczynających trening ogólnorozwojowy w sportach walki lub zawodników, których dotychczasowy trening ogólnomotoryczny trwa nie dłużej niż 10-12miesięcy. Inaczej mówiąc strefa ta jest dla zawodników początkujących z punktu widzenia przygotowania ogólnorozwojowego. Programy w tej strefie zakładają trening 2x w tygodniu z dodatkowym treningiem opcjonalnym lub 3x w tygodniu. Trening opcjonalny nie jest wliczany w obciążenia. Strefa ta uwzględnia prawidłowy wzorzec budowania cech motorycznych dla sportów walki z założeniem budowy podstawowej bazy motorycznej.  Czas poszczególnych treningów mieści się w zakresie 60-90min.

.

Strefa 2 – wykonujących trening przygotowania fizycznego.

.

Strefa ta jest dla zawodników, których trening ogólnomotoryczny trwa dłużej niż 10-12miesięcy. W strefie tej zakłada się, że zawodnik posiada wstępne przygotowanie bazy motorycznej, która następnie (w ramach wybranego programu) jest rozwijana i kierunkowana na wzorzec cech dla wybranego sportu walki. Zatem w strefie tej występują wyższe obciążenia, gdyż zakłada się bazowanie na wstępnie przygotowanym zawodniku. W strefie przewidziano trening ogólnorozwojowy 3x lub 4x w tygodniu. Czas poszczególnych treningów mieści się w zakresie 75-120min.

Ogólnie:  do wyboru stref należy podejść tak, że

 

  1. Jeśli nie były wykonywane trening ogólnomotoryczne lub były wykonywane sporadycznie oprócz regularnych treningów mma  – wybierz strefę 1
  2. Jeśli od dłuższego czasu w miarę regularnie wykonujesz treningi motoryczne, czyli posiadasz wstępne przygotowanie wydolnościowe, siłowe i sprawnościowe –wybierz strefę 2

Indywidualizacja programu

(dlaczego najważniejsza jest realna ilość treningów w tygodniu?)

 

W trakcie wyboru strefy prosimy kierować się wytycznymi ilości treningów w tygodniu możliwych do regularnego wykonania oraz powyższym opisem stażu treningowego. Zgodnie z procedurą zamówienia po wybraniu programu wysyłana jest dodatkowa ankieta, w której będziemy prosili o dokładny opis obecnie realizowanych treningów, co umożliwi nam zindywidualizowanie programu pod względem obciążeń. Dlatego też może się zdarzyć, że po analizie ankiety (np.: przeliczeniu realizowanych obciążeń na nasz system obciążeń)  zawodnikowi zostanie zaproponowany program z innej strefy.

Uwaga do systemu obciążeń

.

Przedstawiony system obciążeń treningu oraz tygodni jest naszym autorskim systemem, w którym obciążenie treningowe jest wypadkową intensywności, objętości, czasu przerwy i struktury treningu. Przedstawione wartość należy traktować jako średnią, jaka może się pojawić w tygodniach treningowych. Nasz system gwarantuje, że zawsze wiadomo na jakim poziomie kompleksowych obciążeń się trenuje i w razie modyfikacji, czy zmian wprowadzanych podczas konsultacji zostaje zachowana koncepcja obciążeń dla danego poziomu wytrenowania. W każdym cyklu wybranego programu obciążenia są dokładnie przedstawiane.

185031 - shoes snickers streamline

KROK 3 - Ilość treningów

Umożliwia wybranie ilości treningów w tygodniu, na które będzie napisany program.

Wyboru dokonujemy w sklepie poprzez pola wyboru.

Przypominamy, aby wybór ilości treningów stanowił realne możliwości realizacji treningów ogólnorozwojowych (oprócz realizowanych sportów walki). W praktyce lepiej jest realizować program o mniejszej ilości treningów w tygodniu, ale regularnie niż program o większej ilości treningów, które w praktyce będą opuszczane. Jest to bardzo ważne, gdyż treningi w programach są tak ułożone, że wzajemnie się uzupełniają w procesie budowania bazy motorycznej, przez co regularny brak wykonania jednego lub więcej treningów istotnie wpływa na skuteczność realizowanego programu.

.

Uwaga – ilość treningów w tygodniu to możliwości czasowe na trening ogólnorozwojowy (oprócz treningów zasadniczych), co nie jest równoznaczne, że każdy tydzień będzie miał zawsze taką ilość treningów. Faktyczna ilość treningów wynika z etapu sezonu, danego mikro cyklu (np.: startowy, regeneracyjny bazowy itd.), czy zastosowanych obciążeń i poziomu wytrenowania.

.

Należy dodać, że zawsze po całym cyklu będzie możliwość wyboru innej, dostępnej ilości dni treningowych z zachowaniem ciągłości procesu treningowego. Natomiast w obrębie cyklu będzie możliwość dokonania modyfikacji poprzez konsultacje treningowe.

Dostępna ilość treningów w tygodniu

 

Dla osób rozpoczynających trening – 2x + 1(opcjonalny), 3x / tydz.

Dla osób aktywnych – 3x / tydz, 4x / tydz.

185093 - dashboard speed streamline

KROK 4 - Aktywności uzupełniające

To wybór dodatkowych opcji takich jak: treningi uzupełniające, treningi przejściowe, czy dodatkowe sprecyzowanie celu lub programu.

Wyboru dokonujemy w sklepie poprzez pola wyboru.

W kroku tym należy wybrać dodatkową aktywność, która uzupełni kompleksowy proces motoryczny w sportach walki – czas trwania dodatkowych aktywności to 20-30min: Aktywności dostępne to:

 

Ćwiczenia gibkościowe – ćwiczenia ukierunkowane na zwiększenie ruchomości w stawach tzw „rozciąganie”. Dla tych ćwiczeń uwzględnia się zalecany stopień rozciągnięcia mięśni dla uprawianego sportu walki. Oznacza to, że rozciąganie podporządkowane jest pod charakter ruchów występujących w treningu zasadniczym (uprawiany sport walki). Ćwiczenia te przewidziane są średnio 2x w tygodniu.

 

Bez ćwiczeń dodatkowych –  opcja, którą należy wybrać jeśli nie ma możliwości na ćwiczenia dodatkowe (uzupełniające), a wtedy zostaną one uwzględnione w treningu ogólnomotoycznym.

.

Uwaga:

.

Jeśli nie ma możliwości czasowych na dodatkowe trening uzupełniające należy wybrać „bez dodatkowych ćwiczeń”, gdyż wtedy niezbędne ćwiczenia gibkościowe będą stanowiły tok treningów ogólnomotorycznych.

Zamówienie w 4 prostych krokach

Etap 1 zamówienia programu przejdziesz samodzielnie przy konfiguracji produktu w sklepie.

Dawid Kurasiak

TRENER ORMAsystemWygodnie i szybko kup program

z pomocą trenera

  • skorzystaj z prostego formularza kontaktowego (kliknij poniższy przycisk)
  • napisz co trenujesz i jaki masz cel
  • trener skontaktuje się z Tobą (mailowo, lub telefonicznie)
  • wspólnie wybierzecie najlepszą opcję dla Ciebie
  • program zostanie przygotowany na bazie rozmów i ankiety

Nadal zastanawiasz się co wybrać?

Zadzwoń służymy pomocą

+48 32 445 02 48

Napisz bezpośrednio do trenera: dawid@ormasystem.pl

Udostępnij
+1
Tweetnij
Udostępnij
Przypnij
Stumble